huvud_2015

2015 års program: www.darfor-eslov.se

Därför:Eslöv 2015 – 3-5 september

www.darfor-eslov.se 

Den 3-5 september 2015 samlas Eslövs företag, föreningar, skolor och invånare till ett gemensamt tredagarsevenemang. Tillsammans skapar vi förutsättningar för utveckling, samarbeten och goda affärer som inte bara Eslöv, utan hela regionen får nytta av. Evenemanget består av flera olika delar, men marknadsförs som en helhet under namnet Därför:Eslöv.

Årets tema: Vad kan Eslöv göra för Skåne? Vad kan Skåne göra för Eslöv?